Toernooi Regelement

1. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de KNVB
en het district Zuid II van de KNVB.
De wedstrijdduur is 2 x 18 minuten;

2. De opening van het toernooi is 11 juni 2022 om 10.00 uur;

3. Gerechtigd tot deelname aan het toernooi zijn:
Spelers geboren op of na 1 januari 2009;
Amateurverenigingen krijgen dispensatie om 1e jaars C-spelers aan de deelnemerslijst toe te voegen.

4. Iedere deelnemende vereniging is verplicht zich uiterlijk een half uur voor de opening van
het toernooi te melden bij de toernooicommissie;

5. Iedere deelnemende vereniging is verplicht vóór aanvang van het toernooi bij de toernooicommissie
een deelnemerslijst met namen en geboortedata van ten hoogste 18 spelers in te leveren;

6. De scheidsrechter kan een gele of rode kaart geven;
een gele kaart wil zeggen een tijdstraf van vijf minuten; 2x geel is rood;
een rode kaart veldverwijdering, en houdt automatische in dat deze speler voor de eerstvolgende wedstrijd
is geschorst.
Afhankelijk van de aard van de overtreding kunnen zwaardere straffen opgelegd worden, dit gebeurt
in overleg met de toernooicommissie en de scheidsrechtercommissie.

7. Bij het Top D-toernooi zijn de teams ingedeeld in poules; het elftal, dat met het hoogste aantal
punten eindigt, is winnaar;

8. In elke poule wordt een halve competitie gespeeld;
a. Bij het gelijk eindigen van ploegen beslist het doelsaldo
b. Indien dit ook gelijk is beslist het aantal voor doelpunten
c. Indien dit ook gelijk is beslist het onderling resultaat
d. Indien dit ook gelijk is, wordt de beslissing geforceerd door het nemen,
van strafschoppen om en om door 5 verschillende spelers
e. Mocht dit geen winnaar opleveren, dan wordt de reeks voortgezet door spelers,
die nog geen strafschop hebben genomen en wordt er om en om geschoten. De beslissing kan vallen
als een van de spelers mist terwijl de andere partij scoort in diezelfde beurt.
Een speler kan pas voor de tweede keer een strafschop nemen, indien alle spelers inclusief de keeper
reeds aan de beurt zijn geweest.
Dit volgens de reglementen van de KNVB

9. Indien de kruisfinales gelijk eindigt worden er strafschoppen genomen zoals vermeld onder punt 8e

10. Indien de finale gelijk eindigt, wordt deze verlengd met 2 x 5 minuten.Is de stand hierna nog gelijk,
dan worden er strafschoppen genomen zoals vermeld bij punt 8;

11. Ieder team mag per wedstrijd 5 wisselspelers + één keeper inzetten;

12. Daar mogelijk elftallen dezelfde clubkleuren hebben, zijn alle verenigingen verplicht reserveshirts
van afwijkende kleur mee te brengen.
De vereniging die in het programma als eerste wordt genoemd dient in de clubkleuren te spelen;

13. Indien achteraf blijkt, dat in elftallen één of meer ongerechtigde spelers zijn uitgekomen, worden deze
elftallen gediskwalificeerd en worden de behaalde punten niet geteld voor de eindklassering.
Eventueel behaalde prijzen moeten worden teruggegeven.

14. Alle deelnemers moeten zich houden aan het wedstrijdschema en dienen 5 minuten voor aanvang van
de wedstrijd bij het speelveld aanwezig te zijn;

15. De organiserende vereniging, RKSV IVO, stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen van begeleid(st)ers en spelers.
Ook draagt zij geen verantwoordelijkheid voor het oplopen van letsel van de deelnemers tijdens of de wedstrijden;

16. Alle beschadigingen die worden aangericht aan de eigendommen van de gemeente Venlo en voetbalvereniging RKSV IVO,
komen voor rekening van diegenen, die de schade hebben veroorzaakt;

17. Alle verenigingen worden dringend verzocht bij de opening en prijsuitreiking aanwezig te zijn;

18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie